Systeemtherapie door Marjon Heemskerk:

Net zoals mijn collega Elke, werk ik eveneens vanuit een integratieve invalshoek. Een gezinsbehandeling behandeling is nooit standaard, iedereen en elke relatie is anders. Het is daarom belangrijk om samen met de therapeut te kijken op welke manier problemen binnen de relatie of het gezin in elkaar zitten. Er kan dan samen met het gezin een behandelplan gemaakt worden waarbij er verschillende manieren van behandeling mogelijk zijn. Ik werk met verschillende vormen van systeemtherapie, waaronder opstellingen, non verbale- en spelvormen.

 

 

Systeemtherapie

Een systeemtherapeut kijkt naar de interactiepatronen en naar de manier waarop tegen een probleem wordt aangekeken. De gezinsleden gaan met elkaar in gesprek om te kijken wie welke wensen en behoeften heeft en hoe men elkaar kan helpen. Samen kunnen er dan andere omgangsmanieren worden gevonden, waar iedereen zich zo prettig mogelijk bij voelt. In de therapie is aandacht voor de sterke kanten van het systeem, iedereen heeft veerkracht en mogelijkheden om eigen oplossingen te zoeken. Soms kunnen mensen van buiten het gezin hierbij betrokken worden. In andere gevallen kan het zijn dat de individuele therapeut aansluit waarbij er op dat ogenblik sprake is van een combinatietherapie.

 

Relatietherapie:

Bij relatieproblemen is er meestal sprake van meerdere problemen. Zo kan gedacht worden aan communicatieproblemen, verschil in visie over de toekomst, ingrijpende dingen (zoals onder andere overlijden van een familielid, een buitenechtelijke relatie, problemen/pijn uit het verleden) en levensfaseproblematiek. Wanneer er kinderen in het gezin aanwezig zijn, hebben relatieproblemen ook invloed op de ontwikkeling van de kinderen.