Psychotherapiecentrum

De Zandweg

Eigen aan elke mens is het streven naar persoonlijke ontwikkeling om op deze wijze voldoening uit zijn leven te halen. Een veilige, rustige en ondersteunende omgeving zijn hiervoor noodzakelijke voorwaarden. Sommige levens­gebeurtenissen kunnen dusdanig ingrijpend zijn dat de persoonlijke ontwikkeling geremd wordt en men genoodzaakt is een andere weg in te slaan om te kunnen blijven staan. Op dergelijke ogenblikken zoeken mensen steun bij hun omgeving om deze tegenslag te boven te komen.

Het kan echter gebeuren dat de steun vanuit de omgeving onvoldoende is om de persoonlijke groei terug tot ontwikkeling te laten komen. Op dat ogenblik zoeken volwassenen, ouders, jongeren vaak hulp bij een psychotherapeut die meekijkt hoe hij de groei kan stimuleren en de blokkade kan opheffen.

 

De Zandweg wil jongeren en hun ouders helpen om opnieuw de verbinding aan te gaan als deze om welke reden dan ook verbroken is of voor de betrokkenen onvoldoende functioneert. Onze naam staat symbool voor de moeite die het soms kost om deze verbinding te maken. Het gaat hierbij steeds om het zoeken van het juiste evenwicht. Wij staan ervoor deze moeilijke weg zo begaanbaar mogelijk te maken en ieder gezinslid te helpen zijn balans te behouden.

 

De zandweg is een samenwerkingsverband van twee ervaren therapeuten:

                                       

                                      Mevr. Elke Brants

                                     

                                       Mevr. Marjon Heemskerk